20120507 0012

Park Krzemionki i prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego - Bałtów 2012
Krzemień pasiasty