20120507 0050

Park Krzemionki i prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego - Bałtów 2012