20160830 1224 mallorca alcudia parroquia de sant jaume

Kościół Parroquia de Sant Jaume w Alcúdii
Po inwazji Maurów w pobliżu starożytnej Pollentii zostało założone gospodarstwo nazywane Alcúdia co po arabsku oznacza "na wzgórzu". W 1229 roku Maurowie zostali pobici przez Jakuba I Zdobywcę (króla Aragonii). W 1298 roku Jakub II Sprawiedliwy odkupił gospodarstwo Alcúdia i utworzył nowe miasto. Kościół, cmentarz, dom kapłański i rynek zostały zbudowane w tym samym roku. Obecny kościół powstał jako konsekwencja wzrostu poboznosci w rejonie Alcúdii związanej z cudami w grocie Sant Marti gdzie w 1507 roku figura Chrystusa rzekomo zaczęła pocić się krwią i wodą podczas modłów błagalnych o deszcz. Kamień węgielny zosał położony w 1675 roku a budowa zakończyła się w 1697 roku.